Tour Du Lịch Tết Campuchia – Lào – Đông Bắc Thái

Liên hệ

Ngày 1: VIỆT NAM – CAMPUCHIA – LÀO (ăn 3 bữa)
Ngày 2: LÀO – UBON RACHATHANI – THAILAND – PAKSE (ăn 3 bữa)
Ngày 3: PAKSE – WAT PHOU – CHỢ DAO HUENG – THÁC TAD FANE (ăn 3 bữa)
Ngày 4: PAKSE – CAMPUCHIA – VIỆT NA (ăn 2 bữa)