Tour Du Lịch Tết Campuchia – Lào 4 Ngày 3 Đêm

6,222,000

Ngày 1: VIỆT NAM – CAMPUCHIA – LÀO – 4.000 ĐẢO (ăn 3 bữa)
Ngày 2: PAKSE- TAD FANE- TAD YUANG- PAKSONG-THATENG-TAD LO WATERFALL – BAN KA TU ETHNIC VILLAGE (ăn 3 bữa)
Ngày 3: CAO NGUYÊN BOLOVEN – PAKSE – CHÙA NÚI WATPHU – THONGNA SKY – NÚI PHOUSA LAU – CHÙA ĐẠI WAT LUONG – WAT CHOM PHET (ăn 3 bữa)
Ngày 4: PAKSE – LÀNG CÁ HEO NƯỚC NGỌT IRRAWADDY – VIETNAM (ăn 3 bữa)