Tour Du Lịch Campuchia – Lào – Đông Bắc Thái Lan

Liên hệ

Ngày 1: TP. HCM – KRATIE – STRUNG TRENG – PAKSE, 595 km (sáng, trưa, tối)
Ngày 2: . PAKSE (Thủ phủ Nam Lào) – UBON RATCHATHANIU(Thái Lan), 130 km (sáng, trưa, tối)
Ngày 3: UBON RATCHASIMA – PAKSE 130 km (sáng, trưa, tối)
Ngày 4: . PAKSE – STRUNG TRENG – CK XA MÁT – TP. Hồ Chí Minh, 595 km (sáng, trưa,–)